Piano-examens: geslaagd!

Van harte gefeliciteerd, kanjers!

Na twee maanden voorbereiding was het zover: de piano-examens bij GLine Musics. En wat hebben ze goed geoefend, de kanjers! Samen met pianodocente Linda Smolenaers luisterden we naar de werken die de leerlingen hadden voorbereid. De techniek van toonladders en akkoorden, als ook etudes, quatre-mains, voordrachtstukken en popnummers kwamen aan bod. Na afloop ging de jury in beraad en kregen alle leerlingen waardevolle feedback van beide docenten.

Van harte gefeliciteerd Geneviève, Renée, Sterre en Martine, jullie hebben het goed gedaan!