Lezingen met muziek

Muziek zegt meer dan 1000 woorden. Daarom klinkt er vaak muziek tijdens belangrijke momenten. Zo ook bij huwelijken en uitvaarten. Een lezing over afscheid en verlies zorgt met live muziek ook voor een extra dimensie. Het gaat immers rechtstreeks van het ene hart naar het andere hart. En dat is precies waarom Arthur Nijsten GLine vroeg om mee te werken aan deze thema-bijeenkomsten.

Tijdens deze telkens 2 uur durende bijeenkomsten worden de volgende 3 onderwerpen belicht:

1. Het afscheid en de uitvaart: hierbij wordt besproken wat je kunt doen voor en na een overlijden. Welke mogelijkheden zijn er om jouw wensen te bespreken en eventueel vast te leggen. Wat kan, mag en moet er gebeuren ter voorbereiding op een persoonlijk afscheid. Hoe ziet een persoonlijke uitvaart uit? Welke mogelijkheden zijn er omtrent begraven of cremeren?

2. Rouwverwerking: rouwen, wat is dat eigenlijk ? Welke rouwtaken heb je te doen om goed verder te kunnen? Hoe steun je kinderen in hun rouwproces? Wat is belangrijk bij de ondersteuning van ouderen in rouw?

3. Positieve gezondheid en omgaan met verlies: Positieve gezondheid is een nieuwe benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. In deze derde thema-bijeenkomst wordt besproken wat positieve gezondheid is en hoe het een rol kan spelen bij afscheid en rouwverwerking.

De bijeenkomsten hebben een (inter)actief karakter; met de aanwezigen zal gesproken worden over hoe zij omgaan met boven beschreven onderwerpen. Op deze wijze wordt de bijeenkomst heel persoonlijk, mooi en bijzonder. De deelnemers gaan naar huis met nieuwe ideeën over mogelijkheden bij een persoonlijk afscheid, de (eigen) rouwverwerking en hoe je Positieve Gezondheid kunt inzetten om jezelf en/of de ander te ondersteunen bij het omgaan met verlies.

Arthur Nijsten is de gespreksleider. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen bij een afscheid en de uitvaart. Tevens is hij opgeleid tot begeleider bij rouwverwerking en opgeleid tot coach in de Positieve Gezondheid. Ghislaine Mommer zorgt voor de muzikale ondersteuning met haar zang en pianospel. De liederen zijn speciaal afgestemd op de thema’s van de bijeenkomsten.

Voor meer informatie over de 3 bijeenkomsten kunt u bellen met Arthur Nijsten 06 533 658 65 of via de site: www.uwgidsbijafscheid.nl